dimecres, 4 de juny de 2008

REGIDORS DE ZONA

L’Ajuntament ha posat en marxa la figura del regidor de zona per facilitar el diàleg entre el govern i els ciutadans. Cadascun dels membres del govern fa d’interlocutor directe amb una de les catorze zones en què s’ha dividit la ciutat.

Podeu demanar visita per correu electrònic o per telèfon clicant AQUI on apareixera l´enllaç on trobareu els noms i la direccio de correu electronic dels responsables de cada zona.Per a mes informacio la que ens pertoca es (Zona Centre II De Rambla Nova a la Part Baixa).
i el responsable es Carles Castillo, i fixeuvos quina casualitat el senyor Castillo es el responsable entre altres cosas de:
 1. Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, SA

 2. Taxis.

 3. Consorci del Transport Públic.

 4. Potestat sancionadora en matèria de trànsit.

 5. Concessió d'estacionaments individualitzats a la via pública.

 6. Eliminació i adequació de barreres arquitectòniques.

 7. Despatx de la documentació i tramitació dels assumptes de l'àmbit sectorial corresponent a l'ordenació del trànsit, les multes que tramita la Dependència de Trànsit i Multes, i ordenació i senyalització del trànsit.

 8. Guàrdia Urbana.

 9. Protecció Civil.

 10. Competència en l'àmbit del procediment sancionador regulat a l'Ordenança de convivència ciutadana i ús dels espais públics. 1. Autoritzacions per a l'ocupació del domini públic, així com la concessió administrativa de béns de domini públic quan el seu import no superi els 12.020,24 € anuals.

 2. Instrucció i tramitació dels expedients de responsabilitat patrimonial.

 3. La resolució dels expedients sobre alta i baixa de vehicles municipals, pòlisses d'assegurances i els seus rebuts.

 4. Llicències urbanístiques i autoritzacions, llicències i comunicacions ambientals:
  Llicències urbanístiques, autoritzacions i llicències ambientals i comunicacions, i informes en els expedients d'activitats amb incidència ambiental.

 5. Autoritzacions per ocupació del domini públic relacionades amb l'atorgament de llicència d'obres.

 6. Instruir expedients sancionadors en matèria de disciplina urbanística, d'activitats sotmeses a la Llei de la intervenció integral de l'Administració ambiental, i d'infraccions a la Llei sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics.

 7. La devolució de les fiances dipositades per raó de l'atorgament de llicències d'obres.

Segurament els e-mails que pugin rebre nos els veura directament els senyor Castillo.


- hi deura haber algun Becari que els obri i els filtri abans de fer-los arribar al senyor regidor?.

8 comentaris:

Anònim ha dit...

es una zona molt atractiva en materia de especulacio inmobiliaria,
un pis de 40 m2 = 80.000 €.

Anònim ha dit...

De moment sense comentari,hi ha molt de FUM.

Anònim ha dit...

LA GENTE QUE SOMOS MAYORES QUE NO TENEMOS INTERNET' QUIEN NOS ATIENDE, NOS ESTAIS MARGINANDO POR TODOS LOS LADOS, ESTO NO FUNCIONARÁ,ESTO ES POLITICA DE ESCAPARATE,LEVANTAR EL CULO DEL SILLÓN Y PISAR LAS CALLES DIA A DIA PARA CONOCER REALMENTE LOS PROBLEMAS DE LA GENTE.LO MISMO QUE HACEIS ANTES DE LAS ELECCIONES.

Anònim ha dit...

Es impressionant que un govern que presumeix de ser progressista i d´esquerres sigui incapaç d´atendre i d´apropar-se al ciutadà,posant 3 o 4 filtres que t´interroguen per saber per
quin motiu vols parlar amb el polític de torn.Aixó no havia passat mai a l´Ajuntament de Tarragona.Més tard o més d´hora et rebien,ara no t´aten el polític sino el tècnic i
et soluciona el problema o no,i si és que no,doncs que te den por...
Arrieros somos i en el camino nos encontraremos!!!

Anònim ha dit...

Aviso al político: cuando el político se engorda y se pone fofo quiere decir que se ha apoltronado.
Si Pablo Iglesias levantara la cabeza se volveria a moriral ver en que se ha convertido el partido que él fundó.

Anònim ha dit...

MARE MEVA. AQUESTA GENT DE "L'AJUNTAFEM" ENS ESTAN PRENENT EL PEL AL MÀXIM. ÉS INCREIBLE QUAN LLEGEIXES AQUESTES NOTICIES L'ESTAT DE SENSACIÓ QUE ET QUEDA AL COS. S'HAURIA DE FER BOICOT A TOTS PLEGATS. SON UNA COLLA DE FARTS D'OLLA ON L'INTERES PER LA GENT ES NULA PERO SI L'INTERES PER OMPLIR-SE BE LES BUTXAQUES. NO ESCRIC EL QUE REALMENT PENSO PER EDUCACIÓ I PER RESPECTE A LA GENT QUE MIRA AQUEST BLOG I ESCRIU... PERO JA S'HO PODEU IMAGINAR. AQUESTA CIUTAT CADA VEGADA FA MES FASTIC EN TOTS ELS ASPECTES I ARA NOMES FALTAVA AIXO. A TOTA AQUESTA GENT QUE ENS PRENEN EL PEL ELS HI DIC QUE PODEU ANAR A CAGAR A LA VIA.

Anònim ha dit...

quien és, no sera el hijo de la Jimena, el que se casa con MMMMMMMMMMMMM.

Anònim ha dit...

NO SE PUEDE PERMITIR USTED QUE ES EL RESPONSABLE DE NUESTRA SEGURIDAD QUE EN LA PART ALTA SE TERMINE A NAVAJAZOS POR FALTA DE VIGILANCIA Y FALTA DE INTERES DE SU TRABAJO QUE LE PAGAMOS ENTREuralf TODOS LOS CIUDADANOS